Interesele elevilor mai presus de interesele editurilor private

miercuri, martie 28, 2018 0 Niciun tag Permalink 0

Opoziţia a atacat la CCR decizia Guvernului de a transforma Editura Didactică și Pedagogică în societate pe acțiuni, aceasta urmând să fie unicul editor al manualelor școlare. Obiecția opoziției este că astfel se încalcă Legea concurenței.

Dați-mi voie să vă aduc la cunoștință, că de fapt, în spatele atacului opoziției se află interesele unor edituri care pierd astfel contracte bănoase cu statul. Tipărirea manualelor școlare de către Editura Didactică și Pedagogică pune capăt circului făcută în fiecare an de editurile private, în dauna elevilor, părinților și profesorilor. Fiind vorba de un interes public major, nu se aplică prevederile Legii concurenței.

Decizia Guvernului de a transforma Editura Didactică și Pedagogică în societate pe acțiuni a creat posibilitatea legală, prevăzută de Legea achizițiilor publice, prin care manualele școlare vor fi furnizate la timp elevilor.

Este bine cunoscut faptul că, sistemul concurențial a fost marcat în fiecare an de contestații și litigii comerciale în instanță care au întârziat nepermis de mult furnizarea manualelor școlare, iar cei care au fost afectați cel mai mult au fost elevii, părinții și dascălii lipsiți de principalul instrument didactic.

Legea prevede că principiile concurențiale nu se aplică în situația unor decizii ale autorităților publice absolut necesare pentru apărarea unui interes public major, cum e cazul livrării la timp a manualelor școlare.

Dreptul la învățământ este un drept garantat de Constituție și nu poate fi afectat sau suspendat din cauza certurilor interminabile între editurile private care s-au contestat și s-au dat reciproc în judecată, în dauna elevilor.

În acest sens, Legea  concurenței nr. 21/1996, stipulează la Art. 2  alin. (1) – Dispozițiile prezentei legi se aplică actelor și faptelor care restrâng, împiedică sau denaturează concurența, săvârșite de: b) autoritățile și instituțiile administrației publice centrale sau locale, în măsura în care acestea, prin deciziile emise sau prin reglementările adoptate, intervin în operațiuni de piață, influențând direct sau indirect concurența, cu excepția situațiilor când asemenea măsuri sunt luate în aplicarea altor legi sau pentru apărarea unui interes public major.

Prin urmare, decizia Guvernului prin care se apără un interes public major nu intră sub incidența Legii concurenței. De altfel, Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de Ordonanță de Urgență.

Decizia nu afectează în niciun fel conținutul manualelor școlare care va fi selectat în cadrul unei proceduri concurențiale și pe baza unor evaluări obiective.

Până în prezent au fost depuse deja 144 de proiecte de manuale școlare, vizând 83 de discipline din planurile-cadru pentru clasele I-VI (45 din ciclul primar si 38 din ciclul gimnazial). Evaluarea calității științifice și didactice a conținutului fiecărui proiect de manual școlar este realizată de trei evaluatori cooptați – cadre didactice din învățământul preuniversitar și un specialist extern în domeniul științe ale educației. Menționez că un proiect de manual școlar este declarat admis dacă în urma respectării criteriilor de calitate științifice și didactice întrunește minimum 85 de puncte din 100 posibile.

Niciun comentariu.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *