O nouă agendă a UE pentru învăţământul superior

joi, aprilie 19, 2018 0 Niciun tag Permalink 0

Reforma învăţământului superior este responsabilitatea statelor membre şi face parte din eforturile lor de a dezvolta o educaţie şi o formare de nivel mondial. UE poate ajuta statele membre în eforturile lor de reformă educaţională, lucru atestat de Comunicarea COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR privind o nouă agendă a UE pentru învățământul superior (Bruxelles, 30.5.2017 — COM(2017) 247 final).

Impactul pozitiv al activităţilor UE şi dimensiunea internaţională pe care o aduc acestea au fost recunoscute de statele membre, de partenerii sociali şi de sectorul învăţământului superior. UE se află pe drumul cel bun către atingerea ţintei de 40 %, dar, astfel cum a evidenţiat consultarea publică privind viitorul sprijin al UE pentru învăţământul superior desfăşurată în 2016, sistemele de învăţământ superior ale UE se confruntă cu provocări, între care Comisia menționează:

 • Necorelarea competenţelor de care are nevoie Europa şi a competenţelor pe care le deţine: numeroase zone din UE se confruntă cu deficite de anumite profesii înalt calificate în ceea ce priveşte atât calificările, cât şi calitatea competenţelor aferente.
 • Creșterea diviziunilor sociale persistente;
 • Apariția decalajelor în materie de inovare: instituţiile de învăţământ superior adeseori nu contribuie atât de mult cât ar trebui la inovare la nivelul întregii economii, în special în regiunile lor. Performanţa învăţământului superior în materie de inovare variază mult între regiunile UE.
 • Diferitele componente ale sistemelor de învăţământ superior nu colaborează întotdeauna în mod corespunzător: finanţarea, stimulentele şi mecanismele de recompensare în învăţământul superior nu sunt întotdeauna configurate pentru a recompensa munca de calitate în ceea ce priveşte predarea şi cercetarea, inovarea, incluziunea şi implicarea socială.

Pornind de la aceste considerente, Consiliul propune următoarele priorităţi corespunzătoare de acţiune, sprijinite prin activităţi la nivelul UE:

 1. Combaterea viitoarelor necorelări în materie de competenţe şi promovarea excelenţei în dezvoltarea competenţelor;
 2. Consolidarea unor sisteme de învăţământ superior favorabile incluziunii şi conectate;
 3. Asigurarea faptului că instituţiile de învăţământ superior contribuie la inovare;
 4. Sprijinirea unor sisteme de învăţământ superior eficace şi eficiente.

Decizia de a propune o iniţiativă a UE cu privire la monitorizarea parcursului profesional al absolvenţilor s-a bazat pe o consultare publică de mare amploare pe tema revizuirii proiectului de modernizare al UE pentru învăţământul superior, finalizată în februarie 2016. Printre răspunsurile-cheie se numără următoarele:

 • 71 % dintre studenţi sau proaspăt absolvenţi şi 61 % dintre angajaţii cu studii superioare nu sunt de acord cu afirmaţia potrivit căreia „există o bună corelare între oferta de absolvenţi de învăţământ superior şi cunoştinţele şi competenţele de care are nevoie economia”;
 • 55 % dintre respondenţi nu sunt de acord cu afirmaţia potrivit căreia „persoanele care concep cursurile învăţământului superior sunt suficient de conştiente de nevoile probabile de competenţe pe piaţa forţei de muncă”;
 • 47 % dintre respondenţi nu sunt de acord cu afirmaţia potrivit căreia „sistemele de învăţământ superior funcţionează bine” şi
 • Doar 29 % dintre studenţi sau proaspăt absolvenţi sunt de acord cu afirmaţia potrivit căreia „studenţii sunt bine sprijiniţi pentru a face alegeri în cunoştinţă de cauză cu privire la domeniul pe care să îl studieze”.

De la încheierea consultării publice, propunerile specifice legate de o iniţiativă a UE cu privire la monitorizarea parcursului profesional al absolvenţilor au fost discutate în repetate rânduri cu părţile interesate, pornind de la dezbaterea ale cărei contribuţii au fost integrate în pregătirea prezentei propuneri.

Această agendă nouă pentru învăţământul superior urmăreşte să se asigure că iniţiativele UE care sprijină modernizarea învăţământului superior sunt axate pe problemele care contează, contribuind totodată la pregătirea pentru următoarea perioadă de finanţare din partea UE.

Niciun comentariu.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *