România în faţa dispreţului opoziției

miercuri, aprilie 25, 2018 0 Niciun tag Permalink 0

Proiectul de lege inițiat de Guvernul României, prin care se înfiinţează o comisie condusă de președintele PSD – Liviu Dragnea, care să elaboreze într-un an „Strategia România 2040” a fost primit de opoziție, după cum ne-am obișnuit, cu dispreț.

Stimată opoziție, permiteți-mi să vă aduc la cunoștință că programarea economică este prezentă în toate ţările lumii. Lipsa viziunii în ceea ce priveşte modelul de dezvoltare / modelul industrial conduce la ceea ce am văzut cu toţii în primii 20 de ani ai tranziţiei în România. Recesiuni transformaţionale însoţite de căderi economice, şomaj, pierdere de potenţial economic şi haos. Crearea unui pattern de dezvoltare pe termen lung este strict necesară. Construcţie fără proiect nu există. În acest context, actuala guvernare politică aflată la putere dorește să elaboreze o asemenea strategie! Prin urmare, pentru binele țării, să renunțăm la improvizație! Ne-ați acuzat că, „acest proiect de lege trădează un mod de gândire bolnav, infestat de nostalgiile comuniste ale unor oameni care n-au reuşit nici până acum să asimileze în mod real valorile democraţiei”!

Poate termenii precum „programare sau planificare” sună comunist, dar vă garantez că România nu inventează roata în ceea ce priveşte programarea economică! Inventează România roata în ceea ce priveşte crearea Consiliului de Programare Economică în cadrul Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză? Inventează România roata când propune o strategie pe termen lung România 2040 – de tip Snagov 2.0?

Programarea economică/planificarea există în SUA, Canada, Marea Britanie, Franţa, Olanda, Austria, Elveţia, Cehia, Ungaria, Polonia, pentru a enumera doar câteva state sugestive!

În FranţaFrance Strategie este o instituţie denumită administrativ Comisariatul General pentru Strategie şi Prognoză şi este o structură independentă de reflecţie, expertiză şi consultare, ataşată primului ministru francez. Obiectivul său este de a contribui la determinarea principalelor orientări pentru viitor, precum şi a obiectivelor pe termen mediu şi lung de dezvoltare economică, socială, culturală şi de mediu. Are un rol determinant în pregătirea şi stabilirea reformelor structurale. France Strategie este responsabilă de abordarea politicilor publice, a provocărilor pe termen mediu şi lung, organizarea de manifestări (ex: conferinţe) pe anumite teme de interes. Rezultatul activităţii sale este larg dezbătut în Franţa nu numai la nivelul administraţiei publice, ci şi la nivelul principalelor părţi interesate. Misiunea France Strategie vizează: evaluarea politicilor, în special a impactului acestora asupra dezvoltării economice; anticiparea provocărilor; dezbaterea propunerilor de priorităţi de politică; formularea de propuneri noi în ceea ce priveşte politicile publice.

De asemenea, la nivelul instituţiei există şi un Centru de cercetare în domeniul relaţiilor internaţionale, ce grupează economişti cu o bogată experienţă în domeniul relaţiilor internaţionale, precum şi un Consiliu de Analiză Economică care elaborează opinii pentru primul ministru. Aceste structuri sunt finanţate din bugetul France Strategie; are relaţii strânse cu mediul politic, parlament, funcţionari cu grad înalt din ministere, Cabinetul primului ministru, partenerii sociali, mediul academic, centre de cercetare, dar şi cu reprezentanţi din cadrul departamentelor administraţiei locale şi instituţiilor europene.

În OlandaBiroul pentru analiza politicilor economice (CPB, NL) este o instituţie ce a fost creată în anul 1945 de către Jan Tinbergen, primul laureat al premiului NOBEL în economie (1969). Analizele CPB se elaborează fie din proprie iniţiativă, fie la solicitarea guvernului, a parlamentului, membrilor individuali ai parlamentului, sindicatelor, asociaţiilor/federaţiilor patronale. Principala misiunea CPB o reprezintă elaborarea de analize/evaluări cu privire la politicile economice. Acestea sunt luate în considerare în procesul de luare a deciziilor de către factorii de decizie politică. Principalele domenii de cercetare vizează: macroeconomia (analiza productivităţii şi creşterii economice la nivel macro), concurenţă şi mediu (analiza productivităţii la nivelul firmelor şi impactul efectelor externe asupra acesteia), forţa de muncă şi Educaţia (analiza productivităţii forţei de muncă şi capitalului uman), finanţe publice.

Cel mai cunoscut produs al CPB îl reprezintă prognozele economice trimestriale privind dezvoltarea economiei olandeze. Pe lângă acestea, analizele CPB mai includ şi analize cost-beneficiu ale planurilor de infrastructură, precum şi analize cantitative pentru un număr mare de domenii etc..

CPB analizează, de asemenea, propunerile de politici în mai multe moduri şi evaluează efectele măsurilor de politică care au fost deja implementate. Cercetări sunt realizate şi în ceea ce priveşte: efectele economice ale îmbătrânirii populaţiei, globalizării, crizelor economice şi financiare etc. Uneori această cercetare este finanţată fie intern (ministere), fie extern (de ex.: COM). O prognoză economică specială (pe termen mediu) este publicată la începutul fiecărui ciclu electoral. Acesta acoperă o perioadă de patru ani şi este diferită de prognozele trimestriale ori cea anuală, de primăvară.

Începând din anul 1986, CPB a oferit partidelor politice interesate o analiză a efectelor economice ale propunerilor de politici, incluse în programele de guvernare ale partidelor. După terminarea alegerilor, CPB este deseori invitat să analizeze toate sau unele dintre propunerile de politici, mai ales atunci când se derulează procesul de negocieri pentru formare unui nou guvern.

În Marea Britanie, Departamentul pentru Comunităţi şi Administraţia Locală (Department for Communities and Local Government – UK)elaborează şi actualizează Planul Naţional privind Cadrul Politicilor Economice.

In SUA, Asociaţia Americană de Planificare (APA), elaborează strategii de politici economice pentru crearea unor comunităţi mai puternice şi mai echitabile şi furnizează cele mai recente date de la nivel federal care să sprijine planificarea locală eficientă în luarea deciziilor. În fiecare an, APA realizează armonizarea priorităţilor legislative pentru a sprijini activitatea de planificare.

În Canada, Inovaţie Ştiinţă şi Dezvoltare Economică (Innovation, Science and economic development, Canada) – Sectorul de politici strategice face recomandări şi dezvoltă politici care să sprijine funcţionare economiei în mod eficient şi să creeze condiţii în care mediul antreprenorial să se dezvolte şi să fie competitiv.
Și lista poate continua!

Vă propun, aşadar, un armistiţiu politic: încetarea disputelor, ca să nu zic a luptelor şi confruntărilor sterile, pentru că realitatea este cu totul alta decât cea descrisă de dvs.!

Niciun comentariu.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *